Minőségpolitika

Cégünk az ICG Csoport tagjaként az Európai Unió strukturális politikájához kapcsolódó szakértői szolgáltatásokat nyújt közösségi, nemzeti és térségi szinten egyaránt. Célunk, hogy segítsük ügyfeleink fejlődését, problémáikra valós, kézzelfogható, újszerű megoldásokat kínáljunk. Hisszük, hogy minden probléma egyedi, ezért általános módszerek alkalmazása helyett mindig az adott problémára fókuszáló javaslatokat alakítunk ki, és ügyfeleinkkel közösen azokat meg is valósítjuk. Ügyfeleinknek a fejlesztési programok és projektek életciklusát végigkísérő, magas színvonalú tanácsadási és képzési szolgáltatásokat kínálunk.

Célunkat az alábbi alapértékek következetes érvényesítésével valósítjuk meg:

 • Felkészült, jól képzett, dinamikus szakembergárda, magas színvonalon képes oktatók.
 • Integrált megközelítés - A cégcsoportban rendelkezésre álló széleskörű, sokszínű tudásra és készségekre támaszkodva komplex problémákra integrált válaszokat adunk, amelyek kezelik az adott probléma valamennyi vonatkozását, nem csak egy-egy elemét.
 • Közös felelősség - Minden projektben teljes elkötelezettséggel dolgozunk ügyfeleinkkel közösen, és mindent megteszünk az adott projekt sikeréért, melyet közös felelősségnek tekintünk.
 • Újszerű megoldások - Meggyőződésünk, hogy a fejlődés egyik kulcsa mind a térségek és települések, mind pedig a szervezetek számára az egyedi, megszokottól eltérő megoldások alkalmazása a problémák megoldásában; ügyfeleinkkel közösen ezért projektjeink keretében újszerű válaszokat adunk a felmerülő problémákra.
 • Megvalósítás - Tanácsadóként nem csak a fejlesztési projektek, programok megtervezésében veszünk részt, hanem lehetőség szerint végigkísérjük annak megvalósítását is. Hisszük, hogy a legjobb ötlet, gondolat is csak annyit ér, amennyi ténylegesen meg is valósul belőle.
 • Minőségi munkakörnyezet és munkafeltételek.
 • Folyamatosan továbbfejlesztett, információs és módszertani háttér, oktatási anyagok.

Szolgáltatási tevékenységünk során folyamatosan vizsgáljuk szolgáltatásaink és folyamataink minőségét, a hibákat feltárjuk és kijavítjuk, szorgalmazzuk dolgozóink rendszeres továbbképzését, s törekszünk a legújabb, tevékenységi területeinkhez kapcsolódó elméletek és gyakorlati technikák megismerésére, adaptációjára és alkalmazására. Intézményünk és programjaink akkreditációját fenntartjuk, képzési programjaink körét lehetőség szerint bővítjük. Társaságunk elkötelezte magát a környezetkímélő működés, a tevékenységünkre vonatkozó követelmények betartása, a hazai és uniós előírásoknak való megfelelés, valamint az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt, és dolgozóit ez irányban motiválja.

Minőségpolitikánk megvalósítása érdekében a következő átfogó minőségcélokat határozzuk meg:

 • egységes, gyakorlatban alkalmazható szakmai módszertanok folyamatos fejlesztése;
 • magas szintű ügyfél-elégedettség megteremtése és fenntartása;
 • a munkatársak szakmai és minőségirányítási ismereteinek és készségeinek folyamatos fejlesztése;
 • a munkakörnyezet és munkafeltételek folyamatos fejlesztése.

Az átfogó minőségcélok elérését segítő konkrét célokat, valamint a mérésükre szolgáló mutatókat évente határozzuk meg.