Terület- és településfejlesztés

Az ICG Ex Ante keresett és elismert szakértője a terület- és településfejlesztésnek, az utóbbi években regionális, megyei és járási stratégiák és programok készítésében működött közre, valamint megannyi hazai település integrált városfejlesztési, valamint településfejlesztési stratégiáját készítette el, illetve az azokban szereplő kulcsfontosságú beruházásokat készítette elő. Mindemellett széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében is. A terület- és településfejlesztési tevékenységünk részeként határon átnyúló programok tervezését és értékelését is végezzük, valamint nemzetközi támogatási projektek előkészítésében is közreműködünk, a támogatási struktúrák és jogcímek kialakítását közvetlenül a Bizottsággal közösen előkészítve.